expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Friday, 22 May 2015
                                            வாழ்த்துகிறோம்


      நேற்று  வெளியான S .S .L .C  தேர்வு முடிவுகளில் தோழியர் S . ஜெயலட்சுமி S P M  சேண்பாக்கம்  அவர்களின் மகன் G .C . சுதீஷ்ராஜ்    492/500 மதிப்பெண்களும், தோழியர் G.கமலாம்பிகை  S P M  SATHUVACHARI  EXTN அவர்களின் மகன் A. கௌஷிக் 489/500 மதிப்பெண்களும்  பெற்றுள்ளனர். வேலூர்  கோட்ட அஞ்சல் மூன்று  சங்கம் இருவரையும்  வாழ்த்துகிறது    

No comments:

Post a Comment